2018-03-11

Skönlitterära texter

Dagar i Kautokeino
Dagar i Kautokeino är en diktcykel som publicerades på ETC Förlag 2010. Boken består av 55 dikter i två avdelningar, samt fem fotografier. De på dagboksvis datummärkta dikterna beskriver en parrelation som efter en flytt från en storstad till ett mindre ställe går i tu.

Bokomslag utformat av Tobias Berving. 

Köttjuven. I lávvo på Djurgården
Ungdomsromanen Köttjuven skrevs vintern 2008/2009 i samband med en manustävling som Nordiska museet arrangerade. Boken vann inte tävlingen, men vi tryckte själva upp den på det nystartade Bokförlaget Stoor Sthlm. De 250 exemplaren har sålt slut, men hela boken har gjorts tillgänglig på Internet: http://kottjuven.blogspot.no/. Teáhtergistu
Våren 2017 fick jag klart ett manus för teater. Pjäsen är måhända ingen helkvällsföreställning, men torde ta ungefär 40 minuter att spela igenom. Pjäsen är skriven på nordsamiska och heter Teáhtergistu, vilket kan översättas till Teaterkistan. Manuset är inte utgivet, men kan fås på förfrågan.

Nággár-Nággár
Under 2016-18 har jag jobb med ett kortfilmsmanus som jag hoppas någon gång ska kunna bli till film. Manuset är skrivet på nordsamiska och heter i nuläget Nággár-Nággár, vilket kanske kan översättas till Envis-Envis.