2020-08-19

Lärarjobb

Jag tar ibland på mig att undervisa i nordsamiska via Sámi oahppolihttu - Samisk studieforbund (SOL) och Guovdageainnu Sámi Searvi - Kautokeino sameforening. Våren 2020 gavs en nybörjarkurs i nordsamiska med engelska som undervisningsspråk över Zoom. Totalt 156 studenter anmälde sitt intresse för kursen och den omtalades i Ávvir 15:e maj 2020 bland annat för det stora internationella intresse som kursen väckt.


En av studenterna, Frank Schwedler, gjorde en karta över de länder där studenterna satt.