2011-05-08

Nuoratpublicering och föreläsning på Språkcentersträff

Två nyheter:

1) Några av mina dikter publicerades i senaste numret av den samiska ungdomstidningen Nuorat.


2) Tredje maj föreläste jag i Skånland, på Tjeldsundbrua Kro & Hotell (Dieldanuorrerovi Kro ja Hotealla) under den årliga språkcenterkonferensen, inför ansatte vid de 10 språkcentra i Norge som arbetar för att stöda och utveckla det samiska språket, om Språkspelet/Giellaspeallu. Det gick väldigt bra, och det blev en stor och fin artikel i Ávvir 5/5 2011. Reportaget nämns på framsidan, och har ett uppslag på sidorna 6-7.
Man ser en stor bild på spelande språkarbetare med ett leende på munnen. Och man ser en bild på mig, när jag föreläser om hur vi arbetade med spelet.