2020-08-19

Lärarjobb

Jag tar ibland på mig att undervisa i nordsamiska via Sámi oahppolihttu - Samisk studieforbund (SOL) och Guovdageainnu Sámi Searvi - Kautokeino sameforening. Våren 2020 gavs en nybörjarkurs i nordsamiska med engelska som undervisningsspråk över Zoom. Totalt 156 studenter anmälde sitt intresse för kursen och den omtalades i Ávvir 15:e maj 2020 bland annat för det stora internationella intresse som kursen väckt.


En av studenterna, Frank Schwedler, gjorde en karta över de länder där studenterna satt. 

Kartan användes också som illustration när Berit Rekve skrev en artikel om kursen på Voksenopplæringsforbundets hemsida